Кошик
10 відгуків
«Аспірант-Сервіс» Інформаційне агенство
+380677078878

Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічний розвиток країн: досвід та перспективи»

Компанія "Аспірант-Сервіс" пропонує послуги із підготовки тез доповідей, наукових статей, а також їх розміщення у відповідних фахових виданнях. Послуги надаються у Києві, Харкові,Одесі, Львові, Донецьку, Івано-Франківську, Чернівцях та інших містах

28.05.14

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень.
В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:
1. Економічна теорія.
2. Фінанси, гроші та страхування.
3. Банківська справа.
4. Міжнародна економіка.
5. Менеджмент інноваційної та інвестиційної діяльності.
6. Економіка підприємства.
7. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями,
комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства,
будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).
8. Економіка праці та управління персоналом.
9. Бухгалтерський, управлінський облік і аудит.
10. Податкова політика України у розрізі трансформаційних процесів.
Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма участі: заочна.
У разі заочної участі у конференції збірник тез буде надісланий учасникам заходу на поштову адресу, вказану в анкеті, протягом десяти днів після проведення конференції.
Умови участі у конференції:
До 30 травня 2014 року (включно) надіслати на електронну адресу nauka@lef.lviv.ua:
1) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;
2) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад: Васильєв Ц. Р. _Квитанція)
3) заповнити анкету учасника на сайті Львівської економічної фундації.
Вимоги до тез доповідей: • Обсяг – не більше 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows у вигляді файлу з розширенням *.doc, *.docx; шрифт – Times New Roman; розмір – 14; 1,5 міжрядковий інтервал; абз.відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді:
напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора (не більше двох) (шрифт – напівжирний, курсив); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

Інші новини